แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน แจ้งประชาสัมพันธ์ นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย กทม.

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/bhQhWf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ