แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 6th International Conference on Applies Sciences and Engineering Application (6th ICASEA)

ประชาสัมพันธ์การประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 6th International Conference on Applies Sciences and Engineering Application (6th ICASEA) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 6th International Conference on Applies Sciences and Engineering Application (6th ICASEA)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม The 6th International Conference on Applies Sciences and Engineering Application (6th ICASEA) ณ Bayview Beach resort, Penang, Malaysia ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://submit.confbay.com/conf/icasea6

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ