แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Peking University (Overseas Students) Scholarship

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Peking University (Overseas Students) Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Peking University (Overseas Students) Scholarship

Peking University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Peking University (Overseas Students) Scholarship โดยแบ่งเป็น Full scholarship (ครอบคลุม tuition fee, monthly stipend including living allowance, and medical insurance) และ Partial Scholarship (tuition fee)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามไฟล์แนบ และ www.isd.pku.edu.cn

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ