แสดงรายละเอียดข่าวThe 6th Forum on China – ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

The 6th Forum on China – ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 6th Forum on China – ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

China – ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) และ Department of Science and Teachnology of Guangxi Zhuang Autonomous Region แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุม The 6th Forum on China – ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2561 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ