แสดงรายละเอียดข่าวHitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 [หมดเขต 10 ตุลาคม 2561]

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 [หมดเขต 10 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 [หมดเขต 10 ตุลาคม 2561]

Hitachi Global Foundation แจ้งประชาสัมพันธ์ Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยการแก้ปัญหาทางสังคมใน 3 ด้าน คือ

- Energy, Environment
- Urban Development, Transportation
- Healthcare

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ นส.คิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ