แสดงรายละเอียดข่าวDean and Assistant Dean visits school of law, University at Buffalo, USA

Dean and Assistant Dean visits school of law, University at Buffalo, USA - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dean and Assistant Dean visits school of law, University at Buffalo, USA

Asst. Prof. Dr. Pornchai Wisuttisak (Dean) and Asst. Prof. Dr. Usanee Aimsiranun (Assistant Dean) from Faculty of Law, Chiang Mai University are welcomed by Professor David Engel and Meredith Lewis from School of Law, University at Buffalo (UB) on the occasion on courtesy visit to UB during 10-12 July 2018.

cr. The Insider, UB School of Law

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ