แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science

Call for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science

ASEAN University Network (AUN) – Kyoto University (KU) แจ้งประชาสัมพันธ์ Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ระหว่างวันที่ 14 – 26 มกราคม 2562 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โยมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ Energy Development เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน (ไม่จำกัดสาขา)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน จะได้รับทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุน จะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่งให้ นส.คิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม:
www.energy.kyoto-u.ac.jp/en/winter-seminar

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ