แสดงรายละเอียดข่าวขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

คณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ