แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาเปิดทำการ ของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คลินิกไผ่ล้อม)

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาเปิดทำการ ของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คลินิกไผ่ล้อม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาเปิดทำการ ของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คลินิกไผ่ล้อม)

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาเปิดทำการ
ของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คลินอกไผ่ล้อม)

จาก 08.00 - 16.00 น. เป็น 08.00-20.00 น. ในวันทำการ(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ