แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ SCG Career Camp สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการ SCG Career Camp สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ SCG Career Camp สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ตามที่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ไปตั้งบูธรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ SCG Career Camp ที่คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 26 - 27 ส.ค. 53 ที่ผ่านมานี้ สำหรับน้องๆที่ลงทะเบียนในวันงานไม่ทัน สามารถสมัครได้ที่ www.scg.co.th => Career@SCG => SCG Career Camp หรือที่ Link: http://www.scg.co.th/th/06career_scg/02_career_camp_information.html ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ