แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอเชิญผู้ที่สนใจการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) ประเภททีม ทีมละ 3 คน โดยคณะจะทำการ
คัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ทีม เพื่อส่งไปแข่งขัน ณ มอ.หาดใหญ่

ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครได้ที่
https://goo.gl/52VqG7

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ