แสดงรายละเอียดข่าวสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ