แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รับสมัครผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และผลักดันความเป็นพลเมืองโลก

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่
https://goo.gl/xEUPxS ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/guidanceCMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ