แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program [หมดเขต 6 กันยายน 2561]

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program [หมดเขต 6 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program [หมดเขต 6 กันยายน 2561]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง นส.คิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม:
www.inter.mua.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ