แสดงรายละเอียดข่าวทุน UMAP Program A&B (Spring 2019) [หมดเขต 13 กันยายน 2561]

ทุน UMAP Program A&B (Spring 2019) [หมดเขต 13 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน UMAP Program A&B  (Spring 2019) [หมดเขต 13 กันยายน 2561]

UMAP แจ้งประชาสัมพันธ์ UMAP Student Connection Online Project: Program A&B (Spring 2019) โดยผู้สนใจ โปรดจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน นส.คิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที 13 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://umap.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ