แสดงรายละเอียดข่าวค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สิจริต จิตอาสา)
แก่นักศึกษาจากเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือ จำนวน 43 สถาบัน
ระหว่าง วันที่ 22-29 มิถุนายน 2561 จำนวน 50 คน เพื่อเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักการทรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในไฟล์ประกอบข่าว ด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ