แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม The Role of Private Universities on the Development of Higher Education [หมดเขต 30 กรกฎาคม 2561]

การประชุม The Role of Private Universities on the Development of Higher Education [หมดเขต 30 กรกฎาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม The Role of Private Universities on the Development of Higher Education [หมดเขต 30 กรกฎาคม 2561]

สมาคม ASAIHL ร่วมกับ Islamic Azad University Qazvin ประเทศอิหร่าน แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุม “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education” ณ เมือง Gazvin ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

- Teaching Methods and their Feedbacks in Higher Education
- Curriculum Development based on Innovative Perspectives in Higher Education
- Investigating Higher Education Teaching Methodologies in Specific Fields of Study

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม และ/หรือ เสนอบทคัดย่อ โปรดแจ้งความประสงค์และบทคัดย่อได้ที่ นางสาวคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://asaih2018qiau.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ