แสดงรายละเอียดข่าวBurapha University Summer Camp2018 [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561]

Burapha University Summer Camp2018 [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Burapha University Summer Camp2018 [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561]

มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp2018 ระหว่างวันที่ 1 -9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 15 คน จากต่างประเทศ และ นักศึกษาไทยจำนวน 15 คน

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางด้วยตนเอง โดยมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมที่พัก และอาหาร รวมทั้งค่า camp fee

โดยมีกำหนดการรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ grc@buu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ