แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [หมดเขต 8 มิถุนายน 2561]

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [หมดเขต 8 มิถุนายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [หมดเขต 8 มิถุนายน 2561]

สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ระหว่าง 13.30 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ