แสดงรายละเอียดข่าวขอแจ้งแนวปฏิบัติการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
**รายละเอียดในไฟล์ประกอบข่าว**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ