แสดงรายละเอียดข่าวUMAP Research Net (URN) [หมดเขต 24 พฤษภาคม 2561]

UMAP Research Net (URN) [หมดเขต 24 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UMAP Research Net (URN) [หมดเขต 24 พฤษภาคม 2561]

UMAP International Secretariat: UMAP IS แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Research Net (URN) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกการร่วมมือกันระหว่างสถาบันสมาชิกภูมิภาคและประเทศต่างๆ

อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง น.ส.คิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@hotmail.com หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ได้ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://umap.org/is/6137
http://umap.org/programs

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ