แสดงรายละเอียดข่าว3rd ASEF Young Leaders Summit [หมดเขต 20 พฤษภาคม 2561]

3rd ASEF Young Leaders Summit [หมดเขต 20 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3rd ASEF Young Leaders Summit [หมดเขต 20 พฤษภาคม 2561]

Asia – Europe Foundation (ASEF) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ 3rd ASEF Young Leaders Summit ภายใต้หัวข้อ “Ethical Leadership” ในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2561

ไม่มีค่าลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook page: ASEFEdu http://www.ASEG.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ