แสดงรายละเอียดข่าวASEM-DUO Fellowship Programme [หมดเขต 21 พฤษภาคม 2561]

ASEM-DUO Fellowship Programme [หมดเขต 21 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEM-DUO Fellowship Programme [หมดเขต 21 พฤษภาคม 2561]

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา SUO-Sweden 2018 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asemduo.org


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ