แสดงรายละเอียดข่าวสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด [หมดเขต 30 มิถุนายน 2561]

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด [หมดเขต 30 มิถุนายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด [หมดเขต 30 มิถุนายน 2561]

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและมาเลเซีย ครบรอบ 60 ปี จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเขียนและส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ “Why I want to have my adventure in Malaysia” เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ

ผู้ชนะเลิศจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการบริการท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 วัน 2 คืน

ผู้สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม leowania@kln.gov.my (Ms.Leowania Leow)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ