ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันได
ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว)