แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันได
ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ