แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตามไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ