แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2561]

Niigata University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ Niigata University Student Exchange Program ประจำภาคการศึกษา Fall 2018 โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน – 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 – กันยายน 2019)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งคุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/Guideline-English_2018-Fall.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ