แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ สถานีรถไฟ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ