คณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมเดินขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ สถานีรถไฟ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา