แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of Algarve ประเทศสเปน [หมดเขต 17 พฤษภาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน University of Algarve ประเทศสเปน [หมดเขต 17 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of Algarve ประเทศสเปน [หมดเขต 17 พฤษภาคม 2561]

University of Algarve ประเทศสเปน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018-2019 (กันยายน 2018 – กรกฎาคม 2019) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดแจ้งชื่อนักศึกษา อีเมล์ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ที่คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1420

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ