แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ USCO: Program C [หมดเขต 25 เมษายน 2561]

โครงการ USCO: Program C [หมดเขต 25 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ USCO: Program C [หมดเขต 25 เมษายน 2561]

สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UMAP IS) แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online Project: Program C (Autumn 2018)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://umap.org/is/5903
และ [ur]http://umap.org/programs/c[/url]
และ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ