แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วันเวลาและสถานที่การดูงานในกระบวนวิชา 177491, 177494 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ วันเวลาและสถานที่การดูงานในกระบวนวิชา 177491, 177494 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วันเวลาและสถานที่การดูงานในกระบวนวิชา 177491, 177494 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ วันเวลาและสถานที่การดูงานในกระบวนวิชา 177491, 177494 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

1.ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
-วันอังคาร ที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 9.00-11.00 น. ภาคปกติ (รถออกจากคณะเวลา 8.30 น.)
-วันพฤหัสบดี ที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 9.00-11.00 น. ภาคพิเศษ (รถออกจากคณะเวลา 8.30 น.)
2.ดูงานหน่วยงานราชการ กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
-วันพุธ ที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 8.30-18.30 น.(รถตู้ออกจากคณะเวลา 8.00 น.)
3.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง
-วันศุกร์ ที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 7.00-19.00 น.(รถตู้ออกจากคณะเวลา 7.00 น.)

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานให้มาลงทะเบียนที่คณะฯ ก่อนออกเดินทางและให้มาขึ้นรถตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในกรณีเร่งด่วน โทร.0848084644 (พี่หนึ่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ