แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ เพื่อชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขั

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ เพื่อชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขั - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ เพื่อชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขั

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ คน จะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th www.mfa.go.th/asean หรือ www.rlpd.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ