แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวน นศ.ทุกท่าน ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวน นศ.ทุกท่าน ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวน นศ.ทุกท่าน ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวน นศ.ทุกท่าน ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 เมษายน 2561 10.00 น. เป็นต้นไป เริ่มกิจกรรมที่ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเดินขบวนตั้งแต่สะพานนวรัฐ-วัดพระสิงห์
รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

พิเศษ!! รับเสื้อพื้นเมือง ซองกันน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Grad Union CMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ