แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์

ขอแสดงความยินดี นางสาวอรรฆพร บุญเทียม รหัส 572012158 และ นายเอเชีย หยุ่นจิตต์ รหัส 582010080 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายสิทธิณัฐ รักฐิติธรรม รหัส 572010068 พร้อมด้วย นางสาววิชญาพร พวงจันทร์ รหัส 582010066 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561ซึ่งจัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ