แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นนักฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาชั้นีที่ 4 เท่านั้น ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กิจกรรมหลัก 12 ชั่วโมง

2. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาทัศนศึกษาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คลองแม่ข่า จังหวัดเชีนงใหม่ กิจกรรมเสริม 3 ชั่วโมง

3.ประกาศรายชื่อนักศึกษษที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2560 และ โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ