แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme [หมดเขต 20 เมษายน 2561]

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme [หมดเขต 20 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme [หมดเขต 20 เมษายน 2561]

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/WalloniaBrussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเซีย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่http://www.asemduo.org

และ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant

โปรดสำเนาเอกสารการสมัครส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ