แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference [หมดเขต 2 เมษายน 2561]

ประชาสัมพันธ์โครงการ The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference [หมดเขต 2 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference [หมดเขต 2 เมษายน 2561]

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กำหนดจัดโครงการ The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในหัวข้อ Industrial 4.0

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: CMU International College of Digital Innovation และกรอกสมัครออนไลน์ได้ที่ https://form.jotform.me/80741832570456

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ