แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม [หมดเขต 2 เมษายน 2561]

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม [หมดเขต 2 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม [หมดเขต 2 เมษายน 2561]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากประเทศอาเซียน จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัคร วีดีโอคลิป และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=212473

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ