แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 12 ปี

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 12 ปี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 12 ปี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 12 ปี โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ