แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ดูรายชื่อได้ในเอกสารประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ