แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มี.ค. 60
177483 เวลา 9:30 - 11:00 น ห้อง 1403
177495 เวลา 11:00 - 12:30 น ห้อง 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ