แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ UMAP Summer Program 2018 [หมดเขต 19 เมษายน 2561]

ประชาสัมพันธ์ UMAP Summer Program 2018 [หมดเขต 19 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ UMAP Summer Program 2018 [หมดเขต 19 เมษายน 2561]

UMAP International Secretariat (UMAP IS) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Summer Program 2018 (UMAP Discovery Camp 2018 in Thailand) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561

โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ Full Scholarship ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมและการบรรยาย

ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งคุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2EqV9oJ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ