แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan [หมดเขต 2 เมษายน 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan [หมดเขต 2 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan [หมดเขต 2 เมษายน 2561]

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2018 (ทุนส่วนตัว) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th

โดยให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ