แสดงรายละเอียดข่าวขอประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University, Japan [หมดเขต 21 มีนาคม 2561]

ขอประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University, Japan [หมดเขต 21 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University, Japan [หมดเขต 21 มีนาคม 2561]

Kansai University ประเทศญี่ปุ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University โครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) โดย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น การศึกษาศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการทัศนศึกษา ในช่วง(summer1)เดือนมิถุนายน 2561 หรือ (summer2) กรกฎาคม 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวนประมาณ 210,000 เยน และนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

โดยนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.3 (เต็ม 3) และ Kansai University ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วนแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวน 50,000 เยน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/program.php?id=culture_03
และส่งใบสมัครให้งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ