แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกยศ.ฯ เรื่อง การกู้ยืมสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกยศ.ฯ เรื่อง การกู้ยืมสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกยศ.ฯ เรื่อง การกู้ยืมสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถกู้ยืมกยศ.ในภาคฤดูร้อนได้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดในประกาศ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา โปรดแต่งการชุดนักศึกษาเมื่อไปติดต่อ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ