แสดงรายละเอียดข่าวChina-AUN Scholarship 2018/2019

China-AUN Scholarship 2018/2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

China-AUN Scholarship 2018/2019

สำนักเลขาธิการ AUN แจ้งประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2018/2019 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ASEAN – China Center (ACC)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://www.csc.edu.cn/laihua และ
http://www.campuschina.org และ
ส่งใบสมัครให้งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ