แสดงรายละเอียดข่าวประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference

ประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference ในหัวข้อ Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability: Green Communities, Prosperity and Happiness ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยมีประเด็นการประชุมเรื่อง Green Environment, Community Sufficiency, Health and Happiness Development, Sustainable Prosperity, Sciences and Technology, Language, Humanities and Social Sciences, Thailand 4.0 โดย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.psc2.mju.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ