แสดงรายละเอียดข่าวประชุม Engaging Communities, Empowering Leaders : SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

ประชุม Engaging Communities, Empowering Leaders : SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุม Engaging Communities, Empowering Leaders : SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

สกอ. ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders : SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ