แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย “ Endeavor Scholarships and Fellowships ” [หมดเขต 19 มีนาคม 2561]

ขอเชิญฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย “ Endeavor Scholarships and Fellowships ” [หมดเขต 19 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย “ Endeavor Scholarships and Fellowships ” [หมดเขต 19 มีนาคม 2561]

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships” ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการดังนี้

13.30 น. : ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
14.00 น. : การบรรยายทุนรัฐบาลออสเตรเลีย โดย คุณวิทิตาภรณ์ สังข์ประคอง จ้าหน้าที่โครงการและงานบริหารกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร
15.00 น. : ร่วมรับฟังประสบการณ์จากบุคลากร มช. ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
15.30 น. : คำถาม & คำตอบทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1FRg4ZjLuil704Besm9H0BFIeqoYs0m0-dZF2RodIwW0/viewform?edit_requested=true

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ