แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ คร

ประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ คร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ คร

ประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง ภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?" เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผ่านทางอีเมล bsid@mfu.ac.th ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/e8N4et

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ